اولین سری از گواهینامه های بین المللی نورث وست صادر شد. - NWIU & GKV

اولین گروه از گواهینامه های بین المللی نورث وست صادر و به دهکده جهانی تحویل شد.

 

در این ایام کرونایی و تعطیلی اجباری مراکز ، خبری که برای اهالی دهکده جهانی بسیار خوشحال کننده بود ، صدور و تحویل اولین سری از گواهینامه های دانش آموختگان دهکده جهانی بود.

70 نفر از کسانی که دوره خود را از مهر ماه 1399 آغاز نموده بودند ، اولین دارندگان گواهینامه نورث وست در کشور لقب گرفتند ، نورث وست نیز برای ابراز حسن نیت خود علاوه بر صدور گواهینامه این گروه ، ریز نمرات را نیز صادر و در اختیار ایشان قرار داد.

دهکده جهانی و نورث وست ضمن تبریک به دریافت کنندگان گواهینامه برای ایشان آرزوی موفقیت روز افزون دارد.